Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
ilosi Oy
Minkinreitti 14
36200 Ruutana

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
asiakaspalvelu@ilosi.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin kuuluvia asiakastietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ajanvarauspalveluiden tuottamiseen.

Rekisterin sisältö
Asiakkaan henkilötiedot, sähköpostiosoite, osoite, lähetetiedot, hoitohistoria sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot syötetään järjestelmään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joita kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään. Lisäksi nettisivujen ajanvarauspalvelun ja uutiskirjetilauksen yhteydessä järjestelmään lisätään asiakkaan syöttämät tiedot.

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Tietojasi säilytetään ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Google Analytics -palvelun keräämiä vekkosivustomme kävijätietoja säilytetään 12 kuukautta, jonka jälkeen ne poistuvat Googlen palvelimilta.

Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
– Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.
– Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
– Pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai muuten puutteelliset henkilötiedot.
– Kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja käsittelevät järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksilla. Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo henkilötietolain mukainen vaitiolovelvollisuus. Käytössä ovat käyttämämme web-hotellipalvelun suojaamistoimenpiteet. Rekisterin tiedot ovat ainoastaan sivujen ylläpitäjien nähtävissä. Paperilla oleva aineisto säilytetään lukitussa potilasarkistossa, johon on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla.

Evästeet
Evästeet ovat selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tiedostoja. Google Analytics hyödyntää evästeitä keräämään tietoja sivujen kävijämääristä sisääntulo- ja poistumissivuista sekä muista vastaavista tiedoista. Käytämme Google Analyticsiä palvelujen kehittämiseen. (Lisätietoa Google Analytics palvelusta)

Tietosuojaselosteen muutokset
Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tietosuojaseloste päivitetty 25.5.2018