Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on kokonaisvaltaista

Psykofyysisessä fysioterapiassa kehoa ja mieltä pyritä erottamaan toisistaan vaan ymmärretään että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisen fysioterapian työskentelymenetelmät tukevat kehontuntemusta ja lisäävät itsetuntemusta, mikä auttaa oman polun löytämisessä elämässä.

Psykofyysiselle kokemiselle on hyvä ottaa aikaa ja fysioterapiaa leimaa läsnäolon ja kiireettömyyden ilmapiiri. Psykofyysisessä fysioterapiassa kohtaaminen on tärkeää. Harjoitteet voivat olla hengitys- ja rentoutumisharjoituksia, sekä kehontuntemusta edistäviä harjoituksia, kuten raja- ja reviiriharjoituksia. Fysioterapiassa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja elämäntilanne, ja se etenee vuorovaikutuksessa, jossa fysioterapeutti toimii peilipintana ja turvallisena toisena asiakkaalle.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön, mutta erityisesti, jos kärsit stressioireista, uupumuksesta, unettomuudesta, jännittyneisyydestä, ahdistuneisuudesta, paniikkioireista, masennuksesta tai pitkittyneistä kiputiloista. Psykofyysistä fysioterapian keinoja käytetään myös syömishäiriökuntoutukseen, neuropsykiatriseen kuntoutukseen ja trauman aikauttamien fyysisten oireiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen.

Fysioterapeutti Ilona Siitonen on tehnyt Tamkissa 2020 psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen työnohessa, on ikuinen utelias opiskelija: ihminen on mielenkiintoinen biopsykososiaalinen kokonaisuus ja aina riittää uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun. Ilona on aiemmin erikoistunut lantionpohjantoimintahäiriöihin ja äitiysfysioterapiaan, ja tehnyt fysioterapiavastaanottotyötä 8-vuotta päätoimisena yrittäjänä.

Ilosi fysioterapialla ei ole vielä pätevyyttä vastaanottaa Kelan maksusitoumusasiakkaita vaan vastaanotolle voi tulla tavallisella SV3 -fysioterapialähetteellä, jolloin Kela korvaa 8 € tunnin fysioterpiasta tai täysin omakustanteisesti ilman fysioterapialähetettä 70 € / h. Vastaanotan kaikenikäisiä asiakkaita.

Ajanvaraus ilosi psykofyysiseen fysioterapiaan tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta. Lisätietoja asiakaspalvelu@ilosi.fi tai 044-0210041 (soittopyynöt, viestit). Lisätietoja psykofyysisestä fysioterapiasta löydät psyfy.net

Lämpimästi tervetuloa pysähtymään itsesi äärelle