Ilosi fysioterapia erikoistuu psykofyysiseen fysioterapiaan

Ilosi yrittäjä Ilona Siitonen täydennyskouluttautuu työnohessa psykofyysiseksi fysioterapeutiksi. Tästä on ollut tunneilla ja vastaanotolla puhetta, mutta mistä on kyse?

Psykofyysinen fysioterapia on kokonaisvaltaista

“Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.
Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Erityisesti suosittelemme psykofyysistä työskentelyä ihmisille, joilla on:

  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
  • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
  • pitkittyneitä kiputiloja
  • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita” Lähde: www.psyfy.net 14.5.2020

Taustaani kohti kokonaisvaltaista työotetta fysioterapiassa

Elämä on matka, jonka varrella on erilaisia vaiheita. Minulla on ehtinyt kertyä kokemuksia erilaisista elämänvaiheista, stressi ja ylikuormitustiloista, joihin olen hakenut ja saanut apua. Masennuksesta voi kuntoutua. Hyvinvointi ja tasapainotila on mahdollista, mutta siinäkin vaiheessa kehon kuuntelu ja itsetuntemus on välttämätöntä, ettei tilanne horju uudestaan. Olen opetellut tätä vuodesta 2008 ja olen vähitellen valmis opastamaan myös muita mielenterveyskuntoutujia kokemusasiantuntijana ja terveydenhuollon ammattilaisena erikoistuneena psykofyysisenä fysioterapeuttina 2021.

Aiemmin mietin, onko järkevää kertoa omasta mielenterveyshistoriasta, koska ihmisillä on edelleen paljon ennakkoluuloja mielenterveyden asioita kohtaan. Nyt mietin, että ilman omakohtaisia kokemuksia olisi vaikeaa todella ymmärtää mistä on kyse. Toista voi ohjata vain niin pitkälle kuin itse on. Nykyään itseluottamukseni perustuu itseni tuntemiselle ja välitän loppujen lopuksi aika vähän siitä, mitä muut ajattelevat minusta.

Mielestäni omat kehityshaasteet ja oma historia tulee nähdä voimavarana, josta voi ammentaa myöhäisemmässä elämässä. Masennuksen mustassa ollessa se ei todellakaan tule mieleen, mutta siihen tarvitsemme rinnallakulkijaa, joka auttaa toivon kokemisessa paremmasta huomisesta. En osaa olla muuta kuin aito ja avoin, joten sellainen minä olen tässäkin asiassa.

Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu paitsi kokonaisvaltaisuus niin mitä pidän muutenkin tärkeimpänä asiana ihmisten kanssa toimimisessa – kohtaaminen ja läsnäolo.

Ilona Siitonen, ilosi yrittäjä, fysioterapeutti, liikuntaneuvoja