Fysioterapia

Fysioterapeutti on liikuntakyvyn asiantuntija

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon 3,5 vuotta ammattikorkeakoulussa. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Ilosi fysioterapeutit ovat opiskelleet Tampereen ammattikorkeakoulussa ja kehittäneet säännöllisesti osaamistaan täydennyskoulutuksissa kiinnostuksensa mukaisesti.

Fysioterapeuttien erityisosaamisalueita on terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Ilosi fysioterapia ja asiantuntijat

Ilosi fysioterapia on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Huomioimme fysioterapiassa asiakkaan voimavarat osana kuntoutusprosessia. Fysioterapian tavoitteena on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

Ilosi vastaanotolla työskentelevät fysioterapeutit Ilona Siitonen, Jenni Pärssinen ja Krista Manninen, jotka ovat täydentäneet asiantuntijuuttaan fysioterapiassa lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapiaan ja äitiysfysioterapiaan. Ilosi yrittäjä Ilona Siitonen erikoistuu tällä hetkellä psykofyysiseen fysioterapiaan, joka tulee ilosi palveluvalikoimaan 2021. Ilosi vastaanotolla aloittaa tammikuussa 2021 ft Aino Palomäki.