Fasciaterapia

Mitä on fasciaterapia? 

Fascia eli lihaskalvo ympäröi ja sitoo yhteen lihaksia, lihasryhmiä, verisuonia ja hermoja muodostaen kolmiulotteisen lihaskalvojärjestelmän. Lihaskalvo on jakautunut kolmeen eri kerrokseen, joiden tulisi liikkua ja liukua vaivattomasti suhteessa toisiinsa. Muutokset fascian liikkuvuudessa ja liukumisessa eri fasciakerrosten välillä voi johtua monesta eri syystä, kuten murtumista, nyrjähdyksistä, ylirasitustiloista, stressistä, ahdistuksesta, ravitsemuksesta tai hormonaalisista syistä.  

Fasciaterapiaa voidaankin käyttää hoitomuotona monenlaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden, kuten kipujen, liikerajoitusten, stressin ja ahdistuksen, hoidossa. Hoidon aikana pyritään palauttamaan fascian normaali liukuminen eri kerrosten välillä. Mikäli tätä kireyttä ei vapauteta, keho kompensoi tilannetta ja vääränlaisesta lihasten aktivoitumisesta seuraa lopulta kipuoire, joka voi esiintyä niin fyysisinä kuin psyykkisinäkin oireina. Fasciaterapia perustuu ajatukseen siitä, että fascian käsittely voi vaikuttaa koko kehoon ja auttaa palauttamaan sen luonnollisen tasapainon. 

Fasciaterapia käsittelyt ilosilla Päivi Väänäsen palveluissa.