Äitiysfysioterapeutit esittäytyvät

Ilosi vastaanotolla Kangasalan keskustassa työskentelevät äitiysfysioterapeutit Ilona Siitonen, Jenni Pärssinen ja Krista manninen kuvassa vasemmalta oikealle.

Mitä se äitiysfysioterapia sitten oikein on?

Äitiysfysioterapiassa ohjataan äitiä liikkumaan turvallisesti odotusaikana ja huomioimaan raskauden mukanaan tuomat erityispiirteet ja haetaan äidille sopivia liikunnan sovelluksia tilannekohtaisesti. Jo odotusaikana lantionpohjanlihasten vahvistaminen ja tunnistamisharjoitukset ovat tärkeitä, jotta synnytyksessä lantionpohjan osaa rentouttaa, ja synnytyksestä kuntoutuminen helpottuu, kun on joku tuntuma omaan lantionpohjaan jo ennen synnytystä. Odotusaikana äitiysfysioterapia voi olla myös asentohoitoa ja kivunhoitoa, jos äidille aiheutuu kiputiloja. Usein esimerkiksi lantion alueen kudokset ovat kovilla ja SI-niveltä juilii toiselta puolelta tai molemmin puolin. Tähän liittyen myös ischias-vaivat ovat tyypillisiä.

Synnytyksen jälkeen, oli se sitten sektio tai alatiesynnytys, alkaa varsinainen kuntoutus. Sektion jälkeen lantionpohja saattaa olla suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta äitiysfysioterapeutti ohjaa sektioarven mobilisoinnissa, ettei se ala kiristämään liikkeissä. Alatiesynnytyksen jälkeen lantionpohjanlihasharjoitteet ovat tärkeä osa kuntoutusta, sillä ne tukevat sisäelimiä, lantion aluetta ja rankaa ollen keskivartalon “pohja”. Synnytyksen jälkeen alaselkäkipu saattaa kertoa lantionpohjanlihasten heikosta tuesta, mutta huomioitavia asioita on muitakin, kuten esimerkiksi vatsalihasten tuki ja ergonomia. Synnytystavasta riippumatta vatsalihasten erkauman kuntoutus on edessä.

Mitä äitiysfysioterapeutti on opiskellut?

Äitiysfysioterapeutti on käynyt pohjakoulutuksena 3,5-vuotisen fysioterapian ammattikorkeakoulututkinnon ja on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Tämän jälkeen äitiysfysioterapeutit ovat täydentäneet osaamistaan äitiysfysioterapeuteille suunnatuissa koulutuksissa. Suomen äitiysfysioterapeuttien kotisivuille nimen saa listaan, kun täydennyskoulutusten jälkeen on tehnyt vähintään vuoden käytännöntyötä äitien parissa. ilosi äitiysfysioterapeutit ovat täydennyskouluttautuneet myös lantionpohjantoimintahäiriöiden fysioterapeuteiksi. Lisätietoja lantionpohjan toimintahäiriöiden kuntoutuksesta löytyy yhdistyksen kotisivuilta Pelvicus.

Ajanvaraus äitiysfysioterapiaan sähköisesti: ajanvaraus ja lisätietoja 044-0210041 tai asiakaspalvelu@ilosi.fi

Meistä jokaisella on myös omakohtainen kokemus raskaana olemisesta, synnyttämisestä ja niistä kuntoutumisesta. Jokainen kokemus on yksilöllinen, minkä vuoksi äitiysfysioterapeutin työssä tärkeintä on kohtaaminen ja läsnäolo.

Terveisin; Ilona, Jenni & Krista