PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysisessä fysioterapiassa ymmärretään että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa ymmärretään että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisen fysioterapian työskentelymenetelmät tukevat kehontuntemusta ja lisäävät itsetuntemusta, mikä auttaa oman polun löytämisessä elämässä. Terapeutti toimii peilipintana ja turvallisena toisena asiakkaalle, jolla voi olla isompia tai pienempiä haasteita elämässään. Vuorovaikutuksessa asiakkaan kohtaaminen on keskiössä, ja terapiaa leimaa läsnäolon ja kiireettömyyden ilmapiiri.

Fysioterapiaharjoitteet valitaan asiakkaan elämäntilanne ja voimavarat huomioon ottaen, ja ne voivat olla esimerkiksi erilaisia hengitysharjoituksia, rentoutumisharjoituksia, kehontuntemusta edistäviä harjoituksia, raja- ja reviiriharjoituksia, vireystilaa nostavia tai laskevia harjoituksia, kehonkuvan kanssa työskentelyä – voinko suhtautua kehooni myönteisemmin tai neutraalimmin? Keinot valitaan yksilöllisesti ja luovuus onkin yksi tärkeimmistä työkaluistani.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön, mutta erityisesti, jos kärsit:

-stressioireista, uupumuksesta, unettomuudesta, masennuksesta
-jännittyneisyydestä, ahdistuneisuudesta, paniikkioireista
-pitkittyneestä kivusta
-syömishäiriöstä tai kehonkuvan häiriöstä
-neuropsykiatrisista haasteista, kuten ADhD, asperger, autismi, OCD

ilosi psykofyysinen fysioterapia ajanvarauksella

Ilosi vastaanotolla psykofyysiseen fysioterapiaan vastaanottavat ft Ilona Siitonen ja ft Aino Palomäki. Meille voi tulla itse maksavana ilman lähetettä, jolloin ajanvaraus tapahtuu ilosi kotisivujen sähköisen ajanvarauksen kautta.

Ilonan vastaanottaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykofyysiseen fysioterapiaan palse- (palveluseteli) maksusitoumus asiakkaita ilosi vastaanotolla Kangasalla Flexio-yhteistyösopimuksen puitteissa, ja Kela-asiakkaita tiistaisin ja satunnaisesti perjantaisin Tampereella Flexiolla Hämeenkatu 29.

Psykofyysinen lantionpohjan fysioterapia ja äitiysfysioterapia

Ilona vastaanottaa trauma- ja kiputaustaisia lantionpohjan asiakkaita psykofyysiseen lantionpohjan fysioterapiaan, ja odottavia ja synnyttäneitä kohdullisia äitiysfysioterapiaan. Varaa aika psykofyysiseen fysioterapiaan ja ajanvarauksen lisätietoihin voit halutessasi täydentää lyhyesti tilanteestasi.

Terapia etenee aina asiakkaan tahtisesti, emmekä tee mitään mihinkä et ole valmis. Ensimmäisillä kerroilla keskustelu voi olla isommassa osassa, mikäli asioille ja ilmiöille löytyy sanoja. Mikäli ei löydy, etsimme niitä vähitellen – yhdessä. Terapia alkaa turvallisen ilmapiirin luomisesta luottamuksellisessa ja vahvasti läsnäolevassa vuorovaikutuksessa. Menetelmät valitaan asiakkaan mukaisesti, mutta voivat sisältää esimerkiksi yhdistelmän mielikuva ja hengitysharjoituksia, raja- ja reviiriharjoituksia, kehonkuvaharjoituksia…


Asiakkaiden kokemuksia Ilonan psykofyysisestä fysioterapiasta huhtikuussa 2023 kerätyn asiakaspalautteen perusteella:

”Pidän sinussa terapeuttina energisyydestäsi ja iloisuudestasi, joka säteilee ympäristöön ja joka tarttuu kanssaihmisiinkin. Osaat olla läsnä vaikeittenkin tunteiden äärellä. Terapiassasi minä saan olla minä, ilman mitään rooleja. Yleensä lähden pois paljon paremmalla ja rennommalla mielellä kuin mitä saapuessani olen. Psykofyysinen fysioterapia on antanut minulle paljon. Olen saanut työkaluja stressin aiheuttamien kehoreaktioiden tunnistamiseen ja niiden hillitsemiseen. Olen oppinut myös jonkin verran omien voimavarojen tunnistamista ja säätelyä. Hengitysharjoituksilla olen oppinut läsnäoloa ja rentoutumista. Sinä olet paras just sellaisena kuin olet.”

”Olet helposti lähestyttävä, lämmin ja turvallinen terapeutti. Terapia ajoille on helppo tulla, oli olotila millainen tahansa, kun asiakas otetaan aina lämpimästi vastaan. Terapia on antanut erilaisia keinoja lievittää ahdistuneisuutta ja stressiä, sekä auttanut hyväksymään omaa kehoa erilaisten harjoitusten avulla. Harjoitukset ovat helpottaneet paljon arkea.”

”Aloitin käynnit Ilonan luona syksyllä  -22, ajatuksena rauhoittaa ja tasapainottaa omaa kehoa ja mieltä. Käynnillä käytiin läpi kehomieli-yhteyttä, ja miten se minussa ilmenee. Esiin nousi ylivireystilani, paljon ahdistusta, sekä paniikkituntemuksia. Nyt riittävän turvallisessa ympäristössä ja Ilonan rauhoittelulla ja kannattelulla uskalsin olla ja jäädä harjoittelemaan avoimempaa vuorovaikutusta, olla alttiina kosketukselle, olla lähellä, läsnä. Ilonan työtapa on todella rauhoittava, voimakkaasti läsnä oleva. Kuuntelee herkällä korvalla ja antaa tarvittaessa tilaa. On erittäin intuitiivinen ja uskaltaa luottaa siihen tunteeseen ja toimia sen mukaan. Itsellä voimakas tunne, että Ilona on aidosti minua varten ja minua oikeasti auttamassa.”

”Oot rauhallinen, ystävällinen ja avoin. Jos jostain asioista et tiiä juurikaan, niin otat kuitenkin uutta oppia vastaan. Terapia auttoi ymmärtää mielen ja kehon yhteistä toimintaa, ja miten molempia vahvistamalla yhteinen kokonaisuus voi paremmin. Sain myös hyviä käytännön vinkkejä arkeen, millä vähäsen helpottaa oloa hankalissa tilanteissa ja myös realistisempaa minä-kuvaa.”

”Terapeuttina olet super läsnä, joka saa katsellaan jo tunteet auki, hyvällä tavalla. Siinä katseessa oli ainakin mun kohdalla sellainen auttava katse ja ymmärrys, ihan kun yhteys olisi heti syntynyt, vaikka olin todella ahdistunut kun ensimmäisen kerran menin terapiaan. Tuli lämmin olo kehossa, vaikka olin jännittynyt. Terapiasta olen saanut valtavasti ymmärrystä ja tietoisuutta miksi olen tällainen ja miksi kehoni toimii näin (punastuminen, hikoilu, käsien puutuminen, rinnassa paineentunne). Muistelen usein sanoja mitä olet sanonut mulle terapiassa, ne on tosi isoja juttuja mitkä oikeasti tuo turvaa niissä ahdistavissa tilanteissa. Ennen moitin itseäni, jos jokin asia ahdisti ja sain oireita, nyt yritän puhua itselleni kauniisti ja myös yritän nähdä itseni toisen silmin. Ja huumori kaiken keskellä on parasta, sitä on tainnut löytyä jokaisesta meidän tapaamisesta, edes vähän.”

”Se miten kohtaat asiakkaan läsnäololla ja autenttisella välittämisellä luo turvallisen ympäristön työskentelylle. Persoonallinen ja omistautuva työskentelytyyli missä välittyy empaattisuus ja auttamisenhalu välittyy asiakkaalle ja aina oikein odottaa ensi kertaa, kun tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi vaikeiden tunteiden kanssa. Terapian keholliset harjoitukset on ollut helppo ottaa myös kotiin mukaan ja niiden kautta säädeltyä vireystilaa sietoikkunaan tähdäten. Olen kokenut terapian hyvin antoisaksi hyödylliseksi osaksi kokonaisvaltaista kuntoutumista.”

 

29/11/2023 Fysioterapian kotitalousvähennys on hyväksytty

Kotitalousvähennystä on ensi vuodesta alkaen mahdollista saada kotona tuotetusta fysio- ja toimintaterapiasta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on ensi vuonna 3 500 euroa ja työn osuudesta voidaan vähentää 60 prosenttia. Yritykset voivat hakea kotitalousvähennystä asiakkaidensa puolesta.

Kotitalousvähennyksestä hyötyminen edellyttää, että henkilö maksaa sen verran veroja, että niistä voidaan tehdä vähennyksiä. Toisaalta kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös työ, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä fysioterapian vastaanotto- tai etäkäynneistä eikä julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista tai palveluasumiseen liittyvistä palvelumaksuista. Vähennyksen estävät myös palveluseteli sekä omaishoidon tai lastenhoidon tuki.

Lisää aiheesta