Pilates

Pilatesharjoittelua ilosi fysioterapeuttien ohjaamissa pienryhmissä

Pilates

Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka opettaa tietoista läsnäoloa ja keskittymiskykyä, tehostaa hengitystapaa, sekä parantaa liikkuvuutta ja ryhtiä. Pilatesharjoitus on läsnäoloa omassa kehossa tunnin ajan, jolloin ajantaju katoaa ja kehotietoisuus paranee.

Ilosi pilatestunnit ovat fysioterapiaa koulutetun fysioterapeutti pilatesohjaajan ohjaamassa pienryhmässä, jossa jokainen asiakas huomioidaan yksilöllisesti. Pilates on Joseph Pilateksen kehittämä kehonhallintamenetelmä, jossa yhdistyvät liikkeiden virtaava ja hallittu tekeminen oman hengityksen rytmiin keskivartalon tuki ja nivelten keskiasento säilyttäen. Koska tämä on haastavaa, ilosi fysioterapeutit pilkkovat pilatesharjoitusliikkeitä pienempiin helpommin hallittaviin osiin ja opettavat tietoista läsnäoloa, syvennettyä hengitystapaa, keskustan aktivaatiota, lavan tukea ym. pilateksen osa-alueita rauhallisesti edeten. Pilates on siitä mielenkiintoinen laji, että kun siinä kehittyy, samalla tiedostaa kuinka keskeneräinen on. Keho muuttuu eri elämänvaiheissa jokaisella ja pilates on siitä miellyttävä laji, että se soveltuu sovellettuna kaikille. Ilosi tunnit tapahtuvat seisten ja pilatesmatolla harjoitellen eri asentoja ja välineitä, kuten terapiapalloja hyödyntäen.

Suurin osa tunneistamme on yksinkertaisesti nimellä Pilates. Tunnin taso muodostuu ryhmään osallistujien mukaan.

Voima Pilates

Voima Pilates tunneilla tehdään edistyneitä variaatioita pilatesharjoitusliikkeistä yhdistettynä kehonpainoharjoitteluun ilman sykkeenkohotuksia. Harjoitus tehdään virtaavana sarjana ilman pidempiä opetustuokioita, joten Voima Pilatekseen osallistuneilta odotetaan hyvää kehonhallintaa! Tunnin lopuksi muutama aktiivinen venytys vartaloa rentouttaen. Kurssi sopii hyvän kehonhallinnan omaavalle ja useamman vuoden Pilatesta harjoitelleille.

Flow Pilates ’75

Flow Pilates on edistynyttä pilatesharjoittelua lajia pidempään harrastaneille ja etenee virtaavana sarjana liikkeestä seuraavaan, kuten Voima Pilates, mutta tunnin loppuun on otettu lisäaikaa dynaamiselle ja/tai passiiviselle liikkuvuusharjoittelulle ja tunnin rauhalliselle lopetukselle tietoisen läsnäolon harjoitukseen rentoutuen.

Lämpö Pilates

Lämpö Pilates alkaa seisten tehtävällä lempeällä lämmittelyllä ja etenee mattopilates harjoitusliikkeisiin, joissa keskitytään erityisesti liikkuvuuden lisäämiseen. Harjoitteet tehdään virtaavana sarjana oman hengityksen tahtiin. Jokainen asiakas harjoittelee omalla tasollaan, ja ohjaaja voi tarvittaessa eriyttää ja antaa asiakkaalle seuraavan tason harjoitusliikkeen. Tunnin lopuksi rentoutusharjoitus.

Harjoitustila on noin +26°C tunnin aikana. Lämpö lisää lihasten joustavuutta, jolloin harjoittelu voi tuntua miellyttävämmältä. Lämmön vaikutuksesta pintaverenkierto ja aineenvaihdunta tehostuvat, joten tunnille kannattaa varustautua hikipyyhkeellä ja vesipullolla. Lämpö Pilates on keskitason tunti, joka sopii jo jonkin aikaa Pilatesta harjoitelleille.

pILOga

pILOga yhdistää pilates ja joogaharjoitteita omaa kehomieltä kuunnellen fysioterapeutin ohjaamassa pienryhmässä. Tunti alkaa hengitykseen keskittymisellä ja tietoisen läsnäolon harjoituksella omalla mattopaikalla pysähtyen. Lämmittelyn aikana saatetaan nousta hetkeksi seisomaan, mutta suurin osa tunnista tapahtuu kontaktissa alustan kanssa.

Harjoitus vahvistaa läsnäoloa hetkessä ja edistää kehotietoisuutta. Tiedostaminen eli mieli mukana omassa kehossa on tärkeässä osassa harjoitusta, sillä kipujen taustalla on usein muussa arjessa huomaamatonta lihasten jännittämistä, josta saa päästää irti, samalla kun kehon syviä lihaksia opitaan tunnistamaan ja aktivoimaan.

pILOga tunnista puuttuu itämaisille lajeille tyypillinen uskonnollinen filosofia. Meidän filosofiamme on tietoista, hyväksyvää, kannustavaa ja voimaannuttavaa läsnäoloa, ja pohjakoulutustaustastamme johtuen hyvin konkreettiista ja fyysistä. pILOga sopii kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kehomieliyhteyden vahvistamisesta kiinnostuneille harrastajille. (Osallistuminen ei edellytetä aiempaa harjoitustaustaa)

Äitiys Pilates

Kurssilla käydään läpi raskausajan erityispiirteitä, joita nykytutkimuksen valossa tulisi huomioida raskausajan liikunnassa. Pilates harjoitus tehdään oman hengityksen tahtiin ja soveltuu hyvin harjoitusmuodoksi koko raskausajan, vaikkei aiempaa harjoitustaustaa olisikaan. Pilates harjoitusliikkeet tehdään syvennetyn lateraalihengityksen tahtiin, mutta kurssilla opetellaan myös rentoutumista palleahengityksen avulla.

Äitiys Pilates on sovellettua pilatesharjoittelua ja siinä keskitytään lantionpohjan tunnistamiseen ja rentouttamiseen, kehonhahmotuksen ja -hallinnan paranemiseen, hengitysharjoituksiin sekä liikkuvuusharjoitteluun – unohtamatta kehoa vahvistavia liikkeitä. Tunnilla saa myös vinkkejä ergonomiaan ja raskausajan liikuntaan ja synnytyksen jälkeisiin juttuihinkin.

Kurssin ohjaaja on koulutettu äitiysfysioterapeutti, joka on kokenut useamman kerran raskauden, synnytyksen ja niistä kuntoutumisen, sekä syventänyt ammatillista osaamistaan lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia ja vatsalihasten erkauman kuntoutus täydennyskoulutuksissa.

Raskaus etenee aina yksilöllisesti ja Äitiys Pilates harjoitusryhmässä onkin tarkoitus, että jokainen tekee harjoitusta omalla tasollaan kehoaan kuunnellen. Ohjaaja auttaa harjoittelijoita löytämään hyvän asennon tyynyillä, vilteillä ja palloilla tukien tarpeen mukaan. Ryhmässä saa vertaistukea ja mahdollisesti myös uusia äitiystäviä.

Baby Pilates

Baby Pilates edistää synnytyksestä palautumista rauhallisilla, mutta tehokkailla pilatesharjoitusliikkeillä. Ryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota lantionpohjanlihasten vahvistamiseen ja vatsalihasten erkauman palautumiseen. Tunneilla käydään läpi turvallisia harjoitusliikkeitä, joita voi tehdä päivittäin myös kotona. Baby Pilates -kurssiemme ohjaajina toimivat äitiysfysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa pilatesharjoitustaustaa.

Pilates-menetelmä soveltuu hyvin ensimmäiseksi liikuntamuodoksi kävelyn ohella synnytyksen jälkeen. Baby Pilates-kurssille voi osallistua noin 6-8 viikkoa synnytyksen jälkeen voinnista riippuen. Suosittelemme käyntiä äitiysfysioterapeutin vastaanotolla ennen kurssille osallistumista, mutta tämä ei ole pakollinen. Vauvat ovat tervetulleita mukaan Ilosi fysioterapiavastaanotolle.

Baby pilates soveltuu synnyttäneille äideille. Kyseessä on äitiysfysioterapeutin ohjaama pilates-pienharjoitusryhmä, johon vauvat ovat tervetulleita mukaan.

Seniori Pilates

Seniori Pilates on fysioterapeutin ohjaamaa sovellettua pilatesharjoittelua pienryhmässä, jossa huomioidaan ikääntymisen tuomat muutokset ja jokaisen yksilöllinen tilanne. Seniori Pilateksen tavoitteena on kehonhallinnan ja liikkuvuuden parantaminen. Tunti alkaa seisten tehtävillä lämmittelyllä. Mattoharjoituksissa liikkeitä sovelletaan ryhmän tason mukaan. Pilatesharjoitteita muokataan yksilöllisesti jokaiselle sopivaksi. Liikkeisiin liitetään lateraalihengitys. Tunti lopetetaan rentoutukseen.