Jooga

Kehon kuuntelua opettavia joogatunteja hyvän olon lisäämiseksi

Jooga

Jooga on psykofyysinen harjoitusmuoto. Joogan harjoitteet ja niiden tuomat hyödyt voimaannuttavat meitä tarjoten meille löytöretken kohti omia voimavarojamme. Joogan hengitysharjoitukset, asennot sekä hengityksen ja liikkeen yhdistäminen vaikuttavat koko kehomme toimintaan hermoston tasolta asti. Joogalla on positiivisia vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme aineenvaihdunnan, verenkierron, sisäelinten sekä lihaksiston tasolta aina mielen liikkeisiin asti. Ilosi joogatunnit ovat vapaita uskonnollisista ja vakaumuksellisista määreistä, eivätkä sisällä mantroja.

Ilosi iltajoogatunnit ovat tunnustelevasti ja pehmeästi kehoa avaavaa tai hieman dynaamisempaa hathajoogaa. Tunnin sisällöt liikkuvat kurssikohtaisesti. Psykofyysiseen palautumiseen tarjoamme myös restoratiivista Yin Joogaa, joka on rauhallinen, hermostoa tasapainottava läsnäolon tunti, joka voi joissain asennoissaan muistuttaa syvävenyttelyä. Asennot ovat kaikille muokattavissa välinetukien kanssa.

Jooga mahdollistaa kehotietoisuuden kehittymisen, ja tunneilla huomioidaan erityisesti hengityksen ja liikkeen vaikutusta toisiinsa. Mielen, kehon ja hengityksen liikkeiden yhteyden myötä mahdollistuu syvempi ymmärrys kokonaisvaltaiseen itseemme. Kokonaisvaltaisen kehonkäytön ja hengitysharjoitusten myötä kehon linjaus ja toiminnallinen ryhti kohenee, kun syvät ja pinnalliset tukilihakset vahvistuvat. Tämä tuo vahvuutta ja joustavuutta keholle ja mielelle.

Jooga ohjaa kehonkuuntelua ja lisää liikkuvuutta liikeharjoitusten ja syvennetyn hengityksen kautta vähitellen, eikä kurssille osallistuessa tarvitse olla erityisen notkea. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, jos sinulla on liikuntarajoitteita tai muuta huomioitavaa.

Yin Jooga

Yin Jooga rauhoittaa, lisää rentoutta ja liikkuvuutta. Yin joogatunnilla rauhoitutaan passiivisiin avaaviin ja venyttäviin asentoihin, joita voidaan tukea apuvälineiden, kuten tyynyjen, vilttien ja joogatiilien avulla. Yin Joogan asennot kulkevat erityisesti lantion, lonkkien ja alaselän alueella jonne fyysisten ja psyykkisteen jännitteiden nähdään keräytyvän.

Ilosi Yin Jooga keskittyy rentouttamaan hermo-lihasjärjestelmää, joka on stressin säätelyssä ja kehollisten reaktioiden tunnistamisessa ja irti päästämisessä olennaista. Tunnilla pysähdytään pidemmäksi aikaa venyttäviin asentoihin hengitystä syventäen ja kehoa aktiivisesti rentouttaen. Yin joogan hyödyt ovat psykofyysisiä – rauhoittumista, läsnäoloa, kehon ja mielen joustavuutta lisääviä. Yin Jooga soveltuu erinomaisesti stressin aihauttamaan vireystilan säätelyyn rauhoittamalla vagushermon kautta sympaattisen hermoston toimintaa ja aktivoimalla parasympaattista hermostoa. Vaikutus rauhoittaa sykettä, laskee verenpainetta, rauhoittaa ärtynyttä suolistoa ja sisältää lukuisia muita terveyshyötyjä.

pILOga

pILOga yhdistää pilates- ja joogaharjoitteita omaa kehomieltä kuunnellen fysioterapeutin ohjaamassa pienryhmässä. Tunti alkaa hengitykseen keskittymisellä ja tietoisen läsnäolon harjoituksella omalla mattopaikalla pysähtyen. Lämmittelyn aikana saatetaan nousta hetkeksi seisomaan, mutta suurin osa tunnista tapahtuu kontaktissa alustan kanssa.

Harjoitus vahvistaa läsnäoloa hetkessä ja edistää kehotietoisuutta. Tiedostaminen eli mieli mukana omassa kehossa on tärkeässä osassa harjoitusta, sillä kipujen taustalla on usein muussa arjessa huomaamatonta lihasten jännittämistä, josta saa päästää irti, samalla kun kehon syviä lihaksia opitaan tunnistamaan ja aktivoimaan.

pILOga tunnista puuttuu itämaisille lajeille tyypillinen uskonnollinen filosofia. Meidän filosofiamme on tietoista, hyväksyvää, kannustavaa ja voimaannuttavaa läsnäoloa, ja pohjakoulutustaustastamme johtuen hyvin konkreettiista ja fyysistä. pILOga sopii kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kehomieliyhteyden vahvistamisesta kiinnostuneille harrastajille. Osallistuminen ei edellytetä aiempaa harjoitustaustaa.